عکس گلزار و زنش

عکس های ایسان آقاخانی همسر جدید گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان

آیسان آقاخانی زمینه مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران سرشناس میباشد که درباره نحوه آشنای آنها گفته می‌شود که محمدرضا گلزار به عنوان مدل برای شرکت پدرش کار می کرده است.

تصاویری که ملاحظه میفرمایید همسر محمدرضا گلزار آذری، متولد 1376 می باشد ایشان متولد زنجان هستند و نام پدرشان علی آقاخانی شاغل در زمینه امور مالیات و بیمه می باشد.

آیسان آقاخانی همسر گلزار

از چند روز گذشته فضای مجازی بیشترین واکنش ها نسبت به ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان آقاخانی بوده است که تمامی فضای مجازی را تحت شعاع قرارداده است.

آیسان آقاخانی همسر گلزار در سواحل دبی

از چند روز گذشته فضای مجازی بیشترین واکنش ها نسبت به ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان آقاخانی بوده است که تمامی فضای مجازی را تحت شعاع قرارداده است.

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

آقای محمدرضا گلزار متولد فروردین ۱۳۵۶ و همسر ایشان خانم آیسان آقاخانی متولد  ۱۳۷۶ است و گفته می شود به لحاظ سن و سال محمدرضا خان با پدرهمسر خود همسن است!

عکس های آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

گلزار قبلا در برنامه برنده باش نام کامل فامیلی خود را گلزار آذری ذکر کرده و عنوان کرده که با افتخار تُرک است. خانم آیسان هم در شهر زنجان به دنیا آمده و تمام دوران تحصیلی خود را در شهر زنجان گذرانده و بعد از دوران پیش دانشگاهی همراه با خانواده به تهران کوچ کرده و گفته می شود حدود ۵ سال است که به همراه خانواده خود ساکن دوبی است.

عکس آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

فیلم و عکس هایی که اخیرا از ازدواج آقای محمدرضا گلزار و خانم آیسان آقاخانی منتشر شده نشان می دهد این عروسی یکی از لاکچری ترین مراسم دهه اخیر در بین سوپراستارهای ایرانی است که در ادامه می توانید بخش هایی از این فیلم که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است را ببینید.

تصاویر آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

گفته می شود پدر آیسان تاجر است و آیسان سالها است در حیطه مدلینگ فعالیت دارد و با عکاس معروفی در این زمینه همکاری دارد. درباره نحوه آشنای آن‌ها نیز گفته می‌شود که محمدرضا گلزار به عنوان مدل برای شرکت پدر این خانم فعالیت کرده، که در نهایت سرآغاز آشنایی آن‌ها بوده است و این خانم از طرفداران محمدرضا گلزار نیز محسوب می‌شود.

همه عکس های آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار که در توئیتر منتشر کرده است

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس کاور آیسان آقاخانی در توئیتر

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس پروفایل آیسان آقاخانی در توئیتر

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عروسی محمدرضا گلزار و همسرش واقعی

آیسان معصومه آقاخانی دختر جوان زنجانی که متولد سال ۱۳۷۶ است، تصاویرش بسیار فضای مجازی حال پخش است ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است.

 

عکس ایسان آقاخانی در صحرای دبی همراه محمدرضا گلزار

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده است آیسان مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران

عروسی محمدرضا گلزار و همسرش واقعی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

 

محمدرضا گلزار با کی ازدواج کرده

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس عروسی محمدرضا گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

ایسان اقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

آیسان زن گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس همسر گلزار ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

 

زن گلزار ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس های ایسان آقاخانی زن گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

 

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ رویداد

تصاویری از محمدرضا گلزار دختر جوانی با نام آیسان آقاخانی فضای مجازی پخش شده است، که ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده

آیسان آقاخانی اینستاگرام

این مرد اخمپزن محمدرضا گلزار است آیسان آقاخانی کیست؟ نحوه آشنایی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

آیسان آقاخانی گلزار

بیوگرافی آیسان آقاخانی زن گلزار عکس فیلم مراسم ازدواج گلزار آلامتو

آیسان آقاخانی کیست؟ آنطور که شایعات شنیده می شود آیسان آقاخانی چند وقتی است که با محمدرضا گلزار رابطه است چند باری نیز با هم اماکن

آیسان آقاخانی و گلزار

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست ؟ عکس با لباس عروس

آیسان آقاخانی دختر دهه هفتادی که گفته شده همسر رضا گلزار است کیست ؟

آیسان آقاخانی بیوگرافی

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ پعروس خانم تاجر

۰۲۴پست‌شده در۱۶ ساعت قبل

آیسان آقاخانی نی نی سایت

عکس لرفته آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار ساناپرس

صفحات مجازی هم ایسان آقاخانی دختر تاجر معروف که متولد سال است را به عنوان همسر گلزار معرفی کردند

آیسان آقاخانی همسر رضا گلزار

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ عکس ساناپرس

تصاویری از محمدرضا گلزار دختر جوانی با نام آیسان آقاخانی فضای مجازی پخش شده است، که ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده است

عکس آیسان آقاخانی

عکس همسر بچه سال محمدرضا گلزار با لباس عروس پخش شد

تصاویری از محمدرضا گلزار دختر جوانی با نام آیسان آقاخانی فضای مجازی پخش شده است، که ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده

رضآ گلزار

عکس بیوگرافی آیسان آقاخانی همسر گلزار

آیسان آقاخانی زمینه مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران سرشناس میباشد که درباره نحوه آشنای آنها گفته می‌شود که محمدرضا گلزار به عنوان مدل برای شرکت پدر

گلزار آیسان

زمان دقیق ازدواج محمدرضا گلزار آیسان آقاخانی تهران دوبی لرفت اسم

آیسان معصومه آقاخانی دختر جوان زنجانی که متولد سال ۱۳۷۶ است، تصاویرش بسیار فضای مجازی حال پخش است ادعا شده که این دختر همسر

آيسان آقا

آیسان آقاخانی بیوگرافی همسر محمدرضا گلزار ویرگول

گلزار همسرش آیسان آقاخانی دختر حمیده علیزاده متولد خرداد سال اهل زنجان است خانواده وی پس از مرگ پدرش به تهران مهاجرت کردند، ادختر یک تاجر بوده و

بیوگرافی آیسان

ببینید نخستین تصاویر از همسر محمدرضا گلزارآیسان آقاخانی کیست؟

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

آیسان همسر

اولین عکس آیسان زن محمدرضا گلزار با لباس عروس پاتوق آنلاین

پس از اینکه اخبار ازدواج این هنرمند سینما منتشر شد، حالا عکس‌همسر افاش شده است آیسان آقاخانی اسم همسر محمدرضا گلزار می‌باشد دختر یک

همسرش آیسان

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ عکس پنجره نیوز

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ تصاویری از محمدرضا گلزار دختر جوانی با نام آیسان آقاخانی فضای مجا

آقاخانی کیست

محمدرضا گلزار همسرش آیسان آقاخانی کنسرت عكس نواندیش

محمدرضا گلزار همسرش آیسان آقاخانی کنسرت عكس شمانیوز عکسی از محمدرضا گلزار به همراه همسر جوانش کنسرت یکی از خوانندگان کشور در

آقا خاني

محمدرضا گلزار همسرش آیسان آقاخانی کنسرت عكس نواندیش

محمدرضا گلزار همسرش آیسان آقاخانی کنسرت عكس شمانیوز عکسی از محمدرضا گلزار به همراه همسر جوانش کنسرت یکی از خوانندگان کشور در

محمدرضا

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ عکس پنجره نیوز

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ تصاویری از محمدرضا گلزار دختر جوانی با نام آیسان آقاخانی فضای مجا

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ پعروس خانم تاجر

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ پعروس خانم تاجر سرشناس است عکس دیده نشده ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ۰۶۱۳ ۰ خواندن این مطلب دقیقه زمان میبرد

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار که سال از اکوچکتر است گفتنی

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده است آیسان مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران

آیسان آقاخانی کیست چند سال دارد عکس اینستاگرام

ایسان دوست دختر گلزار ،آیسان آقاخانی نامزد رضا گلزار مدتی است شایعه ای مبنی بر خبر ازدواج محمدرضا گلزار فضای مجازی پخش شده است این

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار کیست؟ پعروس خانم

۰۲۴پست‌شده در۴ ساعت قبل

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار را بشناسید تصاویر برای اولین بار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

بیوگرافی محمدرضا گلزار از خوانندگی تا بازیگری ب

محمدرضا گلزار بازیگر متولد فروردین در تهران است بیوگرافی رضا گلزار و همسرش با عکس لورفته و داستان زندگی از شروع تا ناگفته ها و علایق

عکس گلزار و زنش

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش عکس های محمدرض

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش عکس های محمدرضا گلزار مصاحبه و اینستاگرام ،محمدرضا گلزار بیوگرافی،سن محمدرضا گلزار،محمدرضا گلزار و همسرش،قد محمدرض

عکس گلزار و همسرش

محمدرضا گلزار و همسرش و فرزندش و ❤️ پست روزان

بیوگرافی محمدرضا گلزار با عکس جدید محمدرضا گلزار متولد فروردین در تهران، بازیگر است فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه آز

عکس محمدرضا گلزار و زنش

زن واقعی محمدرضا گلزار کیست و عکس نود

بیوگرافی ازدواج و همسر محمدرضا گلزار عکس ها و نایریک · عکس محمد رضا گلزار و همسر واقعی اش و ❤️ اسک · محمدرضا گلزار و ماجرای رونمایی از همسرش جنجالی شد عکس · عکس

عکس گلزار و همسر فرهاد مجیدی

محمدرضا گلزار ازدواج کرد عکس همسر و رستانیوز

محمدرضا گلزار ازدواج کرد عکس همسر محمدرضا گلزار در چند وقت اخیر حواشی زیادی در فضای مجازی داشته و با توجه به عکسهای نا مناسبی که از خودش

عکس گلزار و همسر واقعیش

عکس و بیوگرافی محمدرضا گلزار همسرش و خانواده‌اش

محمدرضا گلزار متولد ۱ فروردین ۱۳۵۶ عکس های محمدرضا گلزار و همسرش و خانواده اش را در نمکستان ببینید زندگی شخصی و بیوگرافی محمدرضا گلز

عکس گلزار و همسر

بیوگرافی ازدواج و همسر محمدرضا گلزار عکس ها و نایریک

محمدرضا گلزار بیوگرافی جدیدترین عکسهای محمدرضا گلزار محمدرضا گلزار و همسرش اسم همسر محمدرضا گلزار عکس زن واقعی محمدرضا گلز

عکس های محمدرضا گلزار و زنش

رونمایی محمدرضا گلزار از همسر جوان و بلوندش عکس

سن محمدرضا گلزار عکس محمدرضا گلزار و همسرش گلزار در مورد ازدواجش این‌چنین عنوان میکند در تمام این سال ها این رابه‌خوبی حس کرده‌ام ک

همسر جذاب و با نمک محمدرضا گلزار و عاشقانه های و گل کوچیک

بیوگرافی محمدرضا گلزار از خوانندگی تا بازیگری با عکس خانوادگی و ناگفته هایی از ازدواج و همسرش تا علایق رضا سوپر استار را می خوان

عکس های زندگی لاکچری و خصوصی محمدرضا گلزار و سماتک

عکس های همسر محمدرضا گلزار عکس های محمدرضا گلزار و همسرشعکس های محمدرضا گلزار در سریال عاشقانهعکس های محمدرضا گلزار با همسرشعکس های محمدرضا

عکس های بسیار جالب و زیبا از “محمدرضا گلزار” و بیوگراف

زندگینامه کامل محمدرضا گلزار بازیگر و سوپراستار سینمای ایران به همراه فیلمشناسی کامل و همچنین عکس های کودکی و قدیمی تا جدیدترین تصاویر “محمدرضا گلزار” ر

محمدرضا گلزار ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آز

محمدرضا گلزار زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶ بازیگر و خوانندهٔ ایرانی است او در سال ۱۳۸۵ دریافت‌کننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران بود و یکی از گران‌ترین بازیگران

عکس محمد رضا گلزار و همسرش واقعی و بیشترین

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ عکس محمد رضا گلزار و همسرش واقعی را از این سایت دریافت کنید محمدرضا گلزار بیوگرافی ازدواج و همسر محمدرضا گلز

همسر فرهاد مجیدی و محمدرضا گلزار عکس لو رفته و پاتوق آنلاین

فرهاد مجیدی را می‌توان با محمدرضا گلزار در سینما مقایسه کرد عکس دیده نشده از محمدرضا گلزار و همسر اول فرهاد مجیدی را در ادامه مشاهده م

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش عکس های و زندگی سلام

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش مصاحبه و اینستاگرام در اینبخش بیوگرافی محمدرضا گلزار بازیگر سینما و تلویزیون را مرور می کنیم

مراسم ازدواج محمد رضا گلزار و همسرش بیوگرافی و عکس

مراسم ازدواج محمد رضا گلزار و همسرش بیوگرافی و عکس خبر رسمی محمدرضا گلزار نوازنده و خوانندۀ موسیقی پاپ و بازیگر تلویزیون و سینما سال در شهر تهران

بیوگرافی محمدرضا گلزار تصاویر و باشگاه خبرنگاران جوان

در فیلم سلام بمبئی «دیا میرزا» نقش همسر محمدرضا گلزار را بازی می کرد بیوگرافی محمدرضا گلزار تصاویر این بازیگر همچنین در مجموعه‌هایی چون «

این خانم همسر محمدرضا گلزار است ؟ عکس و برخط نیوز

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا و انتشار تصویر گلزار در کنار بازیگر زن مشهور و ادعا ازدواج وی محمدرضا گلزار بازیگر اهل ایران

همسر جذاب و با نمک محمدرضا گلزار و عاشقانه های و گل کوچیک

بیوگرافی محمدرضا گلزار از خوانندگی تا بازیگری با عکس خانوادگی و ناگفته هایی از ازدواج و همسرش تا علایق رضا سوپر استار را می خوان

عکس های زندگی لاکچری و خصوصی محمدرضا گلزار و سماتک

عکس های همسر محمدرضا گلزار عکس های محمدرضا گلزار و همسرشعکس های محمدرضا گلزار در سریال عاشقانهعکس های محمدرضا گلزار با همسرشعکس های محمدرضا

عکس های بسیار جالب و زیبا از “محمدرضا گلزار” و بیوگراف

زندگینامه کامل محمدرضا گلزار بازیگر و سوپراستار سینمای ایران به همراه فیلمشناسی کامل و همچنین عکس های کودکی و قدیمی تا جدیدترین تصاویر “محمدرضا گلزار” ر

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش عکس های و زندگی سلام

بیوگرافی محمدرضا گلزار و همسرش مصاحبه و اینستاگرام در اینبخش بیوگرافی محمدرضا گلزار بازیگر سینما و تلویزیون را مرور می کنیم

مراسم ازدواج محمد رضا گلزار و همسرش بیوگرافی و عکس

مراسم ازدواج محمد رضا گلزار و همسرش بیوگرافی و عکس خبر رسمی محمدرضا گلزار نوازنده و خوانندۀ موسیقی پاپ و بازیگر تلویزیون و سینما سال در شهر تهران

بیوگرافی محمدرضا گلزار تصاویر و باشگاه خبرنگاران جوان

در فیلم سلام بمبئی «دیا میرزا» نقش همسر محمدرضا گلزار را بازی می کرد بیوگرافی محمدرضا گلزار تصاویر این بازیگر همچنین در مجموعه‌هایی چون «

این خانم همسر محمدرضا گلزار است ؟ عکس و برخط نیوز

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا و انتشار تصویر گلزار در کنار بازیگر زن مشهور و ادعا ازدواج وی محمدرضا گلزار بازیگر اهل ایران

7 پاسخ‌ها

 1. ایران گفت:

  بعداز ۲۵ بار ازدواج و چند فرزند بالاخره ازدواجش رو علنی کرد ؟؟ از فرزندانش هم چندتا تصویر بذاره ببینیم !!! آقای همیشه به ظاهر مجرد تنهای عاشق این و آن !!!

 2. پرنیا گفت:

  حالا فکر میکنین آیسان آقاخانی و محمد رضا گلزار کی هستن که هی میگین آیسان آقا با محمدرضا گلزار آشنا شدند و ازدواج کردن

 3. Iran گفت:

  خیلی شیک تر از بقیه ی معشوقه ها و زنان دیگر بود !!! هیچ وقت مشکلی با اینکه گلزار با زنان دیگه باشه یا عاشق همه باشه یا همزمان چند همسر داشته باشه نداشته ! تازه خانواده اش تمام هزینه ها رو هم میدادن و تمام مسوولیت هارو قبول می کردن تا گلزار با خیال راحت تری به فسادش ادامه بده ! هیچ وقت مشکلی با خیانت های گلزار نداشته ! از همه بهتر بودن برای گلزار و شیک تر !!! گزینه ی مناسب تری بود !!! با این راحت تر از بقیه می تونسته همیشه به خیانت هاش و فسادش برسه !! کاملا نسبت به بقیه برای گلزار ارجحیت داشته !! چون هیچ وقت مشکلی با کارهای گلزار نداشته تازه خانواده اش پول هم می دادند !!!!
  اصلا هیشکی نمی تونسته مثل این خانم و خانواده اش که سالها هم زن گلزار بوده گلزار فاسد و هرجایی و زن باره رو تحمل کنه و راه رو برای فساد و زن بارگی گلزار هموارتر کنه !!
  هیچ وقت مشکلی با ده تا زن دیگه نداشته !!! از همه گزینه های دیگه مناسب تر بود برای گلزار !!! فقط با وجود چنین همسری می توانست با خیال راحت با تمام زن های دیگه هم باشه !!! خیلی شیک و لاکچری مشکلی با این قضایای گلزار نداشته هنوزم ندارد. !!!! هیچ وقت مشکلی با معشوقه های جدی گلزار نداشته !!! الان هم که همسر علنی شده خیلی پوشش بهتری است برای گلزار !!!! همیشه با پنهان کاری های گلزار کنار اومده. !!! تازه بابای پولدارش برای ورشکستگی های گلزار خوبه !!! وگرنه هیچ امتیاز خاصی یا ویژگی خاصی یا مهارت خاصی یا سواد خاصی یا زیبایی خاصی یا حتی تیپ و حتی هیکل خاصی یا کلاس خاصی یا شهرت خاصی ندارد !! خیلی هم بی کلاس هست !!! درکل این خانم و خانواده اش همیشه راه رو برای پنهان کاری ها و فساد بیشتر گلزار هموارتر کرده اند !!! خسته نباشند !! خیلی خسته نباشند !!! گلزار سالها پیش با این خانم پنهانی ازدواج کرده بود !!! الان که پته ی گلزار روی آب ریخته شده و رو به ورشکستگی است این دختر و باباش گزینه ی خوبی هستند !!!

  بالاخره بعد از سالها که پته اش روی آب ریخته شد مجبور شد ازدواجش رو علنی و رسمی اعلام کنه !
  بعد از ۲۵ بار ازدواج و چند فرزند بالاخره ازدواجش رو علنی کرد ؟؟؟
  از فرزندانش هم تصویر بذاره ببینیم !
  از اون زن های دیگر و فرزندان شون هم تصویر بذاره ببینیم !!

  آقای به ظاهر همیشه مجرد تنهای عاشق این و آن که خودش رو همیشه مجرد تنهای عاشق جا می زد !!! که سر همه را کلاه بذاره ! که از همه سواستفاده کنه !!!

 4. موسوی گفت:

  ادم که با هزار تا بلاسه دیگه زن گرفتنش مسخره میشه !!میره یه زشت عملی ۲۰ سال کوچیک تر اونم شهرسنانی میگیره

 5. مریم گفت:

  دقیقاااااا.
  خخخخخخ
  موندم دختره چه جوری قبول کرده.
  لابد دختره ام مثل رضا ست.
  خخخخخ
  معصوم و رضا.
  بهم میان.
  الهی به پای هم پیر پیر پیر بشید
  خخخخ

 6. داود گفت:

  دخترای امروزی کمتر اهل خونه داری و بچه داری و آشپزی هستند و بیشتر اهل خوشگذرونی اند اگه من بودم مجرد می موندم ولی آدمی هم دوست داره ازدواج کنه و بچه دار بشه امیدوارم روزهای خوشی در کنار یکدیگر داشته باشند

 7. متین گفت:

  فقر فرهنگی یعنی یکی مثل رضا گلزار و اونقدر بزرگش کنی که بشه الگوی زندگیت؟! راستی اونایی که ایشونو سرلوحه زندگیشون قرار دادن و حالا که ازدواج کرده از زندگی بریدن دقیقا چه چیزی رو بعنوان الگوتون از این آقا قرار دادین؟ فیس ،استایل و زندگی لاکچری که تنها بواسطه این انقلاب میتونست به اینجا برسه یا انتخاب یه دختر بعنوان همسر با فاصله زیاد سنی!!؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *