عکس نوشته نه ثروت تا کنون زاییده مردی

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی ب

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش ⚖️ قضاوت میشوی با آنچه کرد

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرد و گیتی ش

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت میشوی با آن و گیتی ش

انسانیت و حسین دهقان

نه ثروت تاکنون زاییده مردی نه قصر و کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت می شوی با آنچه کردی برچسب‌ها ثروت قصر انسانیت قضاوت شع

نه ثروت تا کنون زاییده مردی و پایگاه فرهنگی مذهب

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت میشوی با آنچه کردی 

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرد و گیتی ش

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت میشوی با آن و گیتی ش

نه ثروت تا کنون زاییده مردی و پایگاه فرهنگی مذهب

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت میشوی با آنچه کردی 

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی ب

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصرو کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش ⚖️ قضاوت میشوی با آنچه کرد

قضاوت و حسین دهقان

نه ثروت تاکنون زاییده مردی نه قصر و کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت می شوی با آنچه کردی برچسب‌ها ثروت قصر انسانیت قضاوت شع

انسانیت و حسین دهقان

نه ثروت تاکنون زاییده مردی نه قصر و کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت می شوی با آنچه کردی برچسب‌ها ثروت قصر انسانیت قضاوت شع

نه ثروت تا کنون زاییده مردی و عکس ویسگون

نه ثروت تا کنون زاییده مردینه قصرو کاخ درمان کرده دردیبرو انسانیت را مشتری باشقضاوت میشوی با آنچه کرد

نه ثروت تا کنون زاییده مردی و علاقمندان میرفخرالدین آغ

نه ثروت تا کنون زاییده مردی نه قصر و کاخ درمان کرده دردی برو انسانیت را مشتری باش قضاوت میشوی با آنچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *