آیسان آقاخانی همسر گلزار

تصاویری که ملاحظه میفرمایید همسر محمدرضا گلزار آذری، متولد 1376 می باشد ایشان متولد زنجان هستند و نام پدرشان علی آقاخانی شاغل در زمینه امور مالیات و بیمه می باشد.

آیسان آقاخانی همسر گلزار

از چند روز گذشته فضای مجازی بیشترین واکنش ها نسبت به ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان آقاخانی بوده است که تمامی فضای مجازی را تحت شعاع قرارداده است.

آیسان آقاخانی همسر گلزار در سواحل دبی

از چند روز گذشته فضای مجازی بیشترین واکنش ها نسبت به ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان آقاخانی بوده است که تمامی فضای مجازی را تحت شعاع قرارداده است.

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

آقای محمدرضا گلزار متولد فروردین ۱۳۵۶ و همسر ایشان خانم آیسان آقاخانی متولد  ۱۳۷۶ است و گفته می شود به لحاظ سن و سال محمدرضا خان با پدرهمسر خود همسن است!

عکس های آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

گلزار قبلا در برنامه برنده باش نام کامل فامیلی خود را گلزار آذری ذکر کرده و عنوان کرده که با افتخار تُرک است. خانم آیسان هم در شهر زنجان به دنیا آمده و تمام دوران تحصیلی خود را در شهر زنجان گذرانده و بعد از دوران پیش دانشگاهی همراه با خانواده به تهران کوچ کرده و گفته می شود حدود ۵ سال است که به همراه خانواده خود ساکن دوبی است.

عکس آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

فیلم و عکس هایی که اخیرا از ازدواج آقای محمدرضا گلزار و خانم آیسان آقاخانی منتشر شده نشان می دهد این عروسی یکی از لاکچری ترین مراسم دهه اخیر در بین سوپراستارهای ایرانی است که در ادامه می توانید بخش هایی از این فیلم که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است را ببینید.

تصاویر آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

گفته می شود پدر آیسان تاجر است و آیسان سالها است در حیطه مدلینگ فعالیت دارد و با عکاس معروفی در این زمینه همکاری دارد. درباره نحوه آشنای آن‌ها نیز گفته می‌شود که محمدرضا گلزار به عنوان مدل برای شرکت پدر این خانم فعالیت کرده، که در نهایت سرآغاز آشنایی آن‌ها بوده است و این خانم از طرفداران محمدرضا گلزار نیز محسوب می‌شود.

همه عکس های آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار که در توئیتر منتشر کرده است

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس کاور آیسان آقاخانی در توئیتر

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس پروفایل آیسان آقاخانی در توئیتر

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

عکس های ایسان آقاخانی همسر جدید گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی متولد سال ۱۳۷۶ فضای مجازی دست به دست می‌شود ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است

ازدواج محمدرضا گلزار با آیسان

آیسان آقاخانی زمینه مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران سرشناس میباشد که درباره نحوه آشنای آنها گفته می‌شود که محمدرضا گلزار به عنوان مدل برای شرکت پدرش کار می کرده است.

عروسی محمدرضا گلزار و همسرش واقعی

آیسان معصومه آقاخانی دختر جوان زنجانی که متولد سال ۱۳۷۶ است، تصاویرش بسیار فضای مجازی حال پخش است ادعا شده که این دختر همسر محمدرضا گلزار است.

عکس ایسان آقاخانی در صحرای دبی همراه محمدرضا گلزار

آیسان آقاخانی همسر محمدرضا گلزار ادعا شده محمدرضا گلزار با ایسان آقاخانی ازدواج کرده است آیسان مدلینگ فعالیت دارد دختر یکی از تاجران

عروسی محمدرضا گلزار و همسرش واقعی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

محمدرضا گلزار با کی ازدواج کرده

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس عروسی محمدرضا گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

ایسان اقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

آیسان زن گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس همسر گلزار ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

زن گلزار ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس های ایسان آقاخانی زن گلزار

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

عکس زن گلزار – ایسان آقاخانی

تصاویری از دختری به نام آیسان آقاخانی فضای مجازی دست به دست می شود که همسر محمدرضا گلزار است که دیروز با هم ازدواج کرده اند

بدون پاسخ

 1. فاطمه گفت:

  خیلی زیباست

 2. محمد گفت:

  قیافش خوبه نه عالی

 3. یک بنده خدا که فقط خوشی دیگران را میبیند گفت:

  خدا به ببین پول به چه کسانی میده چی میشه بزار انها خوش باشن بلاخره بعضی باید خوش باشن و بعضی هم تماماشا گر وگرنه انها از ان زندگی لذت نمبرند ما بهر تماشاامیم

 4. فرشید گفت:

  خاک تو سر تن فروش دخترا که حاضرن با چندین سال بزرگتر خودشون هم خواب بشن

 5. خخخخخخ گفت:

  دیگه زنی که همه جا ش رو همه دنیا دیدن زن زندگی نیست

 6. Peyman گفت:

  سلام به ما چه😊

 7. بهار گفت:

  چه افتخاری به لختی میکنن واقعا جای تأسف داره ،از گلزار هم بیشتر از این توقع نمیرفت

 8. مهیاس گفت:

  کاش ی حرکتی رو دماغش بزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *